3. Förberedelse av tomten

Efter ett besök på platsen av en lokal tekniker får du riktlinjer för husets grundläggning. Med vårt stöd kommer marken att anpassas till byggnadskraven på ett omfattande sätt. RE-husen är utformade på ett sådant sätt att de lätt kan uppföras på en plats som kunden själv väljer – oavsett om det är i en förort till en stad eller på en tomt i bergen.